Nhật Bản phản pháo và đính chính từ MSN

0
Biến dng Rau Qu, sau tai nn cũa lò Hch nhân Fukushima Nht Bn
1
Some people don't worry about the safety of food grown near the Fukushima reactors, two years after a nuclear disaster occurred, but others have begun to question the food and plants that have sprung up since the blast. Some people are still afraid of radioactive contamination, while Japan's government insists the food supply is safe.  I'd say the food has gone bad and should probably be avoided at all costs. 
 
 
Hai năm, sau biến c Lò Hch Nhân ti Fukushima Nht Bn. Nhiu người đã đt Du Hi
 v nhng s biến dng kỳ quái đi vi các loi cây trái trong vùng ; Mc dù, chính quyn
và các cơ quan chc năng đã trn an dân chúng rng : Các loi thc phm vn an toàn.
Tôi có th cho rng, thc phm trong vùng, đã đi đến ch không an toàn và  có l 
bng mi giá chúng ta cn nên tìm cách loi b đi. ( theo :Bob on Tapiture ).
2
Fukushima-Japan-nuclear-food-23
 
3
Fukushima-Japan-nuclear-food-2
 
4
Fukushima-Japan-nuclear-food-1
 
5
Fukushima-Japan-nuclear-food-3
 
6
Fukushima-Japan-nuclear-food-4
 
7
Fukushima-Japan-nuclear-food-5
 
8
Fukushima-Japan-nuclear-food-6
 
9
Fukushima-Japan-nuclear-food-20
 
10
Fukushima-Japan-nuclear-food-7
 
11
Fukushima-Japan-nuclear-food-8
 
12
Fukushima-Japan-nuclear-food-9
 
13
Fukushima-Japan-nuclear-food-10
 
14
Fukushima-Japan-nuclear-food-11
 
15
Fukushima-Japan-nuclear-food-12
 
16
Fukushima-Japan-nuclear-food-13
 
17
Fukushima-Japan-nuclear-food-14
 
18
Fukushima-Japan-nuclear-food-15
 
19
Fukushima-Japan-nuclear-food-16
 
20
Fukushima-Japan-nuclear-food-17
 
21
Fukushima-Japan-nuclear-food-21
 
22
Fukushima-Japan-nuclear-food-18
 
23
Fukushima-Japan-nuclear-food-19
 
24
Fukushima-Japan-nuclear-food-22
 
25
Fukushima-Japan-nuclear-food-24
 
26
Fukushima-Japan-nuclear-food-25
 
 
Lính thy, sưu tm và phng dch.
Ngu
n : The Chive.
Bài đc thêm :

Ông Timothy Mousseau, Giáo sư sinh hc trường Đi hc South Carolina là người hin đang nghiên cu trc tiếp v h sinh v Fukushima cho biết, bng chng v hin tượng biến đi gen ngày mt tăng  khu vc nhưng nhng hình nh thc vt có hình dáng kỳ l này không có mi liên h nào vi hin tượng nhim phóng x c. Nhóm chuyên gia s cn phi tiến hành nhiu d án nghiên cu sau đó đ xác minh s tht. "Nhng bnh thc vt đó có th khiến chúng ta liên tưởng nhưng hin ti, chúng vn ch là tin đn.", ông cho biết thêm.

Cùng lúc đó, m
t website Nht Bn khác cũng phn pháo li thông tin sai lch mà MSN đưa ra. Website này khng đnh nhng hình nh thc vt đt biến không liên quan gì ti thm ha Fukushima như MSN đưa tin.
Phản pháo tin đồn rau củ quả Nhật biến dị do nhiễm phóng xạ 3

Thông tin đính chính m
i nht ca MSN.

Cu
i cùng, trước sc ép dư lun, hôm nay MSN đã phi đính chính li bài báo đã đăng vi ni dung như sau: "Đính chính: Mt bài báo thuc website Nht Bn cho biết, nhng hình nh này không liên quan gì ti thm ha Fukushima. Chúng tôi rt tiếc vì đã đưa thông tin sai lch ti đc gi.".

Hy v
ng rng thông tin đính chính ca MSN phn nào cũng dp tt được nhng khúc mc nghiêm trng đang bùng phát trong dư lun, mà điu này có th gây nh hưởng trc tiếp ti s phát trin xã hi cũng như kinh tế ca Fukushima nói riêng và toàn nước Nht nói chung.
 
HAVE A NiCE DAY.