0
Chạm Phải Nỗi Buồn
(03/08/2011 02:54 PM) (Xem: 15523)


Vẫn giòng sông
Vẫn cánh đồng
Vẫn còn ông địa nằm cười miếu hoang
Vẫn cơn gió thoảng
vạt nắng hoàng hôn
Vẫn hàng cây đứng dáng buồn của em
Vẫn trăng
đêm ngủ bên thềm
Nằm nghe gió hát muộn phiền của nhau
Gió cửa trước
em cửa sau
cơn đau năm cũ còn sâu trong hồn
Quơ tay chạm phải nỗi buồn
Nghe trong tiếng gió ngỡ còn tiếng em