BUỒN BUỒN ĐÔI TAY

0

BUỒN BUỒN ĐÔI TAY

Orchid by Triết Trần
Orchid by Triết Trần
MAI HÀ
Vén sợi tóc mai
Kẻ lại chân mày
Ô hay!
Em đẹp quá đêm nay
Uống cho say
Rượu còn đầy
Cay cay đôi mắt, buồn buồn đôi tay
Nhạc đang bay
Đêm còn dài
Ngây ngây, ngất ngất theo lời em ca
Nhạc nốt Fa
Nhạc nốt La
Nốt nào em hát cho người đã xa?
Ta ngồi đây
Gió tháng Năm
Nắng đã già
Ngơ ngơ, ngác ngác giữa đời phong ba
Thẻ: