0
MAI HÀ - Đợi Khách
(10/16/2012 04:07 PM) (Xem: 20563)


 Thiếu nữ chàm (tranh Đinh Cường)

Em nằm đếm gió tháng năm
Nắng nghiêng khe cữa. Em nằm nghiêng vai
Khách ơi
Đợi mãi
Đợi hoài
Ngoài sân sót lại một vài lá khô


Cưu mang một mối tình hờ
Nửa đêm khách đến; Nửa giờ khách đi
Khách đi
Đi mãi
Không về
Gió rung nỗi nhớ rớt đè cơn đau