0

LastPass Khái niệm cơ bản quản lý


Bắt đầu

Tải LastPass và tạo ra tài khoản của bạn là nhanh chóng và đơn giản.
Chúng tôi khuyên bạn nên tải về từ đó tải trang chính , nơi LastPass sẽ giới thiệu gói Plugin tốt nhất dựa trên hệ thống điều hành của bạn. Đơn giản chỉ cần nhấp vào tải về để bắt đầu quá trình cài đặt.
Sử dụng trình cài đặt, bạn sẽ có thể:
 • Tạo tài khoản LastPass của bạn
 • Tìm mật khẩu không an toàn hiện nay trên hệ thống của bạn và nhập chúng vào LastPass
 • Đảm bảo hệ thống của bạn bằng cách xóa những thông tin đăng nhập không an toàn
 • Tạo ra một mẫu Fill Hồ Sơ
 • Cài đặt trình duyệt LastPass Plugin cho các trình duyệt trên hệ điều hành của bạn
LastPass cũng gói một độc lập Firefox add-on cho Windows, Mac hoặc Linux. Này cũng có thể được lấy từ trang web của chúng tôi. Sau khi cài đặt, một thuật sĩ sẽ cho phép bạn tạo tài khoản và đăng nhập nhập khẩu không an toàn của bạn được lưu trữ trong trình duyệt Firefox.
Sau khi cài đặt, Xem của chúng tôi screencasts Mô tả những điều cơ bản của Làm thế nào để sử dụng quản lý mật khẩu LastPass, như vậy là tự động dưới hình thức chiết rót , Tạo mật khẩu an toàn , và đa hệ xác thực .
Cần giúp đỡ Tạo một Master Password tốt? Kiểm tra của chúng tôi khuyến nghị cho Bảo vệ tài khoản LastPass của bạn.

Watch Hướng dẫn về LastPass Khái niệm cơ bản

LastPass cho Safari 5.1 +

Cho người sử dụng LastPass đang sử dụng LastPass trong Safari 5.1 +, các plugin LastPass sẽ xem xét quyết liệt khác với hình màn ảnh trên trang này và trong suốt tài liệu trực tuyến của chúng tôi. Tất cả các chức năng chính và các tùy chọn được liệt kê trên trang này và những người khác có mặt trong LastPass cho Safari trình duyệt Icon, nhưng họ sẽ tìm Khá khác nhau. Bạn CÓ THỂ Hãy xem các plugin Safari mới trên của chúng tôi LastPass cho Safari 5.1 + Trang .


Tại của nó cơ bản nhất, một "quản lý mật khẩu" như LastPass là phần mềm giúp một cửa hàng sử dụng tên người dùng và mật khẩu của họ, thường được thực hiện như một phần mở rộng trình duyệt.
Ngoài việc lưu trữ an toàn dữ liệu đăng nhập của bạn, Password Manager LastPass cung cấp một số tính năng tiện lợi, bao gồm:
 • Một cú nhấp chuột đăng nhập: Đơn giản chỉ cần click vào một mục để khởi động trang web URL và đã LastPass Autolog bạn nhập
 • Tự động điền vào mẫu đơn : Tạo Profiles lưu trữ địa chỉ, số điện thoại, email, và chi tiết khác đó để bạn có thể điền vào mẫu đăng ký và chi tiết mua sắm tại một nhấp chuột duy nhất.
 • Ghi chú an toàn : Không Lưu Đăng nhập dữ liệu trong một notepad kỹ thuật số, như vậy là mã xe đạp Khóa, mật khẩu ứng dụng, và nhiều hơn nữa.
 • Chia sẻ : Chia sẻ một cách an toàn Đăng nhập Thông tin chi tiết hoặc Lưu ý an toàn với người sử dụng LastPass khác.
 • Tùy chọn nhập khẩu / xuất khẩu : nhập khẩu hoặc xuất khẩu đăng nhập lưu của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng một số tùy chọn khác nhau.
 • Password Generator : Tạo ngẫu nhiên, mật khẩu duy nhất cho mỗi trang web của bạn để giảm thiểu rủi ro an ninh.
 • Bàn phím ảo : Trên một máy tính công cộng, nơi keylogger là một rủi ro sử dụng bàn phím ảo để bảo vệ email của bạn và Master Password từ Đang ghi.
 • Thời gian một mật khẩu (OTPs) : Tạo và lưu trữ mật khẩu có thể sử dụng một lần để đăng nhập vào cộng không an toàn có khả năng máy tính.
 • Sắc : Tổ chức dữ liệu của bạn vào bản sắc khác nhau đó bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa, như vậy là 'làm việc' và 'cá nhân'.
 • Qua trình duyệt, hỗ trợ đa nền : Cài đặt LastPass trên tất cả các trình duyệt của bạn và hệ điều hành, không đề cập đến Mang nó trên đường đi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
Bạn đã một lần cài đặt LastPass và tạo một tài khoản, bạn có thể truy cập Vault của bạn và bắt đầu sử dụng các tính năng của LastPass đăng nhập .

Xem giới thiệu Hướng dẫn cơ bản