Phần mềm đọc file PDF miễn phí – Foxit Reader

0
FOxit reader là phần mềm đọc file PDF nhỏ gọn và nhẹ lại dễ sử dụng.Đây là một chương trình nhỏ gọn với đầy đủ tính năng bao gồm cả khả năng thêm chú thích, điền thông tin hay chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội.
phần mềm đọc file PDF
phần mềm đọc file PDF
Ban có thể download miễn phí tại đây http://www.foxitsoftware.com/downloads/

Các tính năng chính của Foxit Reader

  • Điền vào một mẫu PDF và xuất nó như một file PDF, email và lưu nó cùng với các file PDF
  • Giao diện đa ngôn ngữ.
  • JavaScript add-on
  • Tự nâng cấp.
  • Cải thiện tốc độ in
  • Hợp nhất thanh công cụ cho để có một giao diện gọn gàng, hợp lý.
  • Khởi động nhanh
  • Chuyển đổi toàn bộ tài liệu PDF vào một tập tin văn bản đơn giản.
  • An toàn và tính bảo mật cao.