Chặn pop-up trên Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera

0
ICTnews – Khó chịu vì bị pop-up quảng cáo làm phiền khi duyệt web? Bạn có thể chặn mọi cửa sổ pop-up trên các trình duyệt theo hướng dẫn dưới đây.
Google Chrome
Windows/Mac/Linux
1. Bấm chọn biểu tượng Settings ở góc trên bên phải trình duyệt > Settings.

2. Cuộn chuột xuống và chọn Show Advanced Settings.
3. Trong mục Privacy, chọn Content Settings.

4. Tại đây, chọn Do not allow any sites to show pop-ups.


Chọn Manage Exception nếu bạn muốn thêm một số website ngoại lệ.
iOS/Android
1. Mở cửa sổ Settings trong trình duyệt Chrome > Settings

2. Chọn Content Settings

3. Chọn Block Pop-ups và chuyển sang trạng thái On.

Mozilla Firefox
Windows/Linux
1. Mở Firefox, bấm vào biểu tượng Settings ở góc trên bên phải, chọn Options (hoặc Preferences).

2. Trong tab Content, kích hoạt Block Pop Up Windows.

Mac
1. Mở Firefox và chọn Preferences từ trình đơn Firefox ở bên trái màn hình.

2. Trong tab Content, chọn Block Pop-Up Windows.

Opera
Mac
1. Chọn Preferences trong trình đơn Opera ở góc trên bên trái.
mẹo, chặn pop up quảng cáo, chặn pop up trên chrome, chặn pop up trên firefox

2. Trong tab Websites, chọn Do Not Allow Any Site to Show Pop-Ups.
mẹo, chặn pop up quảng cáo, chặn pop up trên chrome, chặn pop up trên firefox

Windows/Linux
1. Mở trình đơn Opera bằng cách bấm vào logo Opera ở góc trên bên trái, chọn Settings.

2. Trong tab Websites, chọn Do Not Allow Any Site to Show Pop-Ups.
mẹo, chặn pop up quảng cáo, chặn pop up trên chrome, chặn pop up trên firefox

iOS
1. Bấm vào logo Opera ở chính giữa màn hình phía dưới, chọn Settings.
mẹo, chặn pop up quảng cáo, chặn pop up trên chrome, chặn pop up trên firefox

2. Kích hoạt Block Pop-Ups.

Safari
Windows
1. Bấm vào logo Settings ở góc trên bên trái màn hình, kích hoạt Block Pop-Up Windows hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + K.

Mac
1. Chọn Preferences trong trình đơn Safari ở góc trên bên trái.

2. Trong tab Security, kích hoạt Block Pop-Up Windows.

iOS
1. Mở Settings trên iPhone/iPad.
2. Chọn Safari.

3. Kích hoạt Block Pop-Ups.

Internet Explorer
1. Chọn Internet Options từ biểu tượng Settings ở góc trên bên phải.

2. Trong tab Privacy, kích hoạt “Turn On Pop-Up Blocker”.


Du Lam