CHUYỆN LẠ !!!

0
Cậu bé và "cô em" trăn
Khi cậu bé người Campuchia này được 03 tháng tuổi, cha của cậu thấy một con trăn dài nửa thước nằm trên giường của con mình.
Người cha không giết con trăn mà đem nó bỏ vào rừng, nhưng ngày kế đó, con trăn lại bò vào giường của cậu bé.  Con trăn được đem bỏ lại vào rừng 03 lần nhưng nó vẫn bướng bỉnh bò trở lại.
“May mắn”, tên của con trăn, hiện nay đã dài 6 feet (1,8m) và nặng khoảng 100 kg.  
Con trăn chỉ ăn gà và vịt, mỗi tuần khoảng 10kg.  Nó có thể ăn một đứa bé hoặc một con ngựa – nhưng cậu bé nói rằng con trăn không làm hại cậu vì giữa cậu và con vật có tình “anh em”