TRUNG CỘNG TRỒNG NẤM HOÁ CHẤT

0

 Sao mà giống những hộp nấm bán ờ những siêu thị  VN tại Little Sàigòn quá vậy ?


 
Xem cho kỷ : giống những hộp nấm bán ở chợ VN ?


  **************************