Soft for Windows

0

Danh Sách Các Bản Ghost Set Up
No Soft – No Driver - OEM
( Cập nhật mới nhất ở đây: http://www.fshare.vn/folder/T37R5UNDEQ )
STT
Tên Phiên Bản
Dung Lượng
Download
1.       
Windows 8 Pro x86 73 OEM in 1
2,57 GB
2.       
Windows 8 Pro x64 73 OEM in 1

No
3.       
Windows 8 Enterprise x86 73 OEM in 1
2,52 GB
4.       
Windows 8 Enterprise x64 73 OEM in 1

No
5.       
Windows 7 Pro x86 SP1 73 OEM in 1
2,58 GB
6.       
Windows 7 Pro x64 SP1 73 OEM in 1

No
7.       
Windows 7 Ultimate x86 SP1 73 OEM in 1
2,57 GB
8.       
Windows 7 Ultimate x64 SP1 73 OEM in 1

No
9.       
Windows 7 Enterprise x86 SP1 73 OEM in 1
3,18 GB
10.   
Windows 7 Enterprise x64 SP1 73 OEM in 1

No
11.   
Windows XP SP3 Set Up No Soft - No Driver
512,32 MB
12.   
Windows XP SP2 x64 Set Up No Soft - No Driver
608,71 MB


Tổng Hợp Link FshareĐăng ký tài khoản Fshare miễn phí tại đây:
Được hưởng 50GB lưu trữ miễn phí,Upload không giới hạn dung lượng/file,không giới hạn băng thông (Fshare Tools)