Thử nghiệm kết nối não bộ, điều khiển hành động của mỗi người thông qua kết nối internet

0

  1. uwbrainresearch-1377632901.

    Việc kết nối não bộ giữa 2 người với nhau tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Washington đã biến nó thành sự thật. Một đội ngũ dẫn đầu bởi hai giảng viên Rajesh Rao và Andrea Stocco công bố rằng họ là những người đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công việc kết nối người với người.

    Rao và Stocco ngồi ở 2 toà nhà khác nhau và đeo hai thiết bị dùng để ghi lại, giải mã và gửi các tín hiệu não thông qua internet. Người gửi (Rao) đeo một chiếc máy điện não EEG trong khi người nhận (Stocco) được kết nối với bộ kích thích từ tính xuyên hộp sọ. Thử nghiệm được thực hiện với một trò chơi video trên máy tính cá nhân, mục tiêu là bắn các vật thể lạ ngoài không gian. Rao ngồi nhìn vào màn hình và đưa tay lên bấm nút Space để bắn, nhưng thực chất Stocco mới là người thực hiện lệnh khai hoả.

    Có thể giải thích rõ hơn như sau, Rao ngồi nhìn vào màn hình hiển thị trò chơi và sẽ quyết định khi nào thì bắn, nhưng anh ta sẽ không có bàn phím bên cạnh mình để khai hoả. Tín hiệu ra lệnh bắn từ não anh sẽ được chuyển tới Stocco thông qua mạng internet, và sau khi nhận được tín hiệu thì anh này sẽ đưa tay lên và bấm nút Space để thực hiện việc bắn. Để rõ hơn thì các bạn hãy xem qua video đưới đây.