Dân quyền: Quốc khánh hay Quốc hận???

0
Dân quyền: Quốc khánh hay Quốc hận???: Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận  số 226 (01-09-2015) 70 năm qua, CS đã chỉ xây dựng một nền chính trị ngày càng nghẹt thở, m...