viện bảo tàng lịch sử tự nhiên

0
Thưa Quý Vị, Quý NT và CH...

Smithsonian National Museum of Natural History 

tại Thủ đô HTĐ là viện bảo tàng lịch sử tự nhiên, 

nổi tiếng nhất và được nhiều khách viếng thăm nhất thế giới. 

Mở cửa 364 ngày một năm...miễn phí..


Muốn xem hết cũng phải tốn rất nhiều thời gian..

Nay gởi đến Qúy Vị, 
đặc biệt cho những ai chưa bao giờ có dịp viếng thăm HTĐ,
và viện bảo tàng...

Rất hay...

Tuyệt cú mèo..

Chỉ cần với con chuột, tha hồ thăm viếng Viện Bào Tàng..
không tốn 1 cent, và thì giờ đi tới đi lui...


Enjoy,  

 


BMHWashington, D.C 


When time permits, take a tour of the Smithsonian without people! This is a phenomenal and outstanding tour.  You can just zoom in and out to get up close to any or all exhibits. Here is something special; a virtual tour of the Smithsonian Museum, room by room!  It's really something, with a 360 degree view (by using your cursor and the arrows at the bottom). You could spend days/weeks looking at everything.  Follow the blue arrows on the floor to move into new rooms. It shows
inside and outside the museum and the cameras here and there show detailed info of the displays. If you click on the floors (upper right corner) you will see a floor plan, then, if you click on a blue circle on the floor plan, that will take you directly to that room.  This is a truly incredible web site.
Look for the "arrows" on the floor, then click them. This will take you to other places in the museum.