Gửi file cài ứng dụng giữa 2 máy Android một cách nhanh chóng với ePlay

0
Tinhte_ePlay_Gui_file_APK_Android_Wi-Fi_HEADER.