Hướng dẫn sử dụng Unroll.me để bỏ đăng ký nhận email, chống spam, quảng cáo

0
Thường thì không ai muốn nhận email quảng cáo hay spam nhưng việc đăng ký nhận thư từ các kênh này có thể thể là vô ý, chẳng hạn như khi cài phần mềm, đăng ký tài khoản dịch vụ trên Internet mà quên bỏ chọn các ô kiểu như "Subscribe newsletter …" hay "Get new offer …". Với Unroll.me thì chúng ta có thể quản lý và bỏ đăng ký các kênh này. Cách làm như sau:


step1.
1. Vào trang Unroll.me > nhấn nút "Get Started Now"

step2.
2. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn quản lý các kênh đăng ký > stick vào ô đồng ý điều khoản bên dưới và nhấn Continue

step3.
3. Mình dùng Gmail nên sau khi nhấn Continue thì được yêu cầu phải cấp quyền cho Unroll.me truy xuất tài khoản > chọn Accept.

step5.
4. Bạn đợi một lát để Unroll.me tìm các kênh đã đăng ký, lúc này Unroll.me sẽ quét toàn bộ hộp mail.

step6.
5. Tiếp tục nhấn vào nút "Continue to The Next Step" để quản lý các kênh đã đăng ký.

step7.
6. Đây là tổng số các kênh mình đã đăng ký, trong đó có nhiều kênh "từ trên trời rời xuống", quảng cáo spam trá hình mà mình không rõ "bị" đăng ký lúc nào :D. Nhấn nút Unsubscribed bên cạnh để bỏ đăng ký, nếu có cửa sổ yêu cầu "Share hay Like Unroll.me trên Facebook, bạn chỉ việc nhấn nút Like/Share và tắt cửa sổ đi để tiếp tục gỡ bỏ đăng ký > cuối cùng là nhấn Finish.

*Lưu ý: Trong quá trình quét hộp mail (Gmail), nếu hiện thông báo trên thì bạn vào Gmail settings > chọn thẻ Labels > stick vào ô "Show in IMAP" bên cạnh nhãn "All Mail". Sau đó trở lại Unroll.me và nhấn Try again để quét lại.
step4.
gmail.
Stick vào "Show in IMAP" cho nhãn "All Mail".