Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013

0

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013
Microsoft Office 2013 hỗ trợ người dùng có thể thêm, thay đổi hoặc chỉnh sửa các gói ngôn ngữ
(Language Pack) khác để tiện cho việc sử dụng
. Bài viết này ThuThuatPro.Info sẻ giúp các bạn cách để có thể chuyển đổi sang các gói ngôn ngữ khác với vài bước đơn giản.
Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013
Trước tiên bạn cần tải về và cài các gói ngôn ngữ thông dụng sau:


1. Office 2013 Language Pack Tiếng Anh

2. Office 2013 Language Pack Tiếng Việt
Cách thay đổi ngôn ngữ trong Microsoft Office 2013

Tại giao diện soạn thảo văn bản của Office 2013 Click vào Menu File >> Options

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013

Trong mục "Options" nhấp vào tab Language sử dụng trình đơn thả xuống có tiêu đề "Add additional editing languages" sau đó nhấp vào "add" để thêm ngôn ngữ bạn muốn.


Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013

Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ mà các bạn đã tải ở link trên bạn vào lại tab Language và Click vào ngôn ngữ bạn muốn đặc mặc định rồi ấn "Set as Default" rồi khởi động lại máy tính và xem thành quả.

Sau khi khởi động lại máy tính

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ trong Office 2013
Chúc các bạn thành công!


*****************************

Thay đổi ngôn ngữ mặc định cho các chương trình Office

Microsoft Office sử dụng ngôn ngữ nhập mặc định trong hệ điều hành Windows để xác định ngôn ngữ mặc định cho các chương trình Office. Để thay đổi ngôn ngữ mặc định trong các chương trình Office, bạn phải thay đổi ngôn ngữ nhập mặc định cho hệ điều hành Windows và sau đó thay đổi ngôn ngữ chỉnh sửa mặc định cho Office. Ví dụ, nếu ngôn ngữ nhập mặc định dành cho hệ điều hành Windows là tiếng Nhật, ngôn ngữ mặc định cho tất cả các chương trình Office cũng là tiếng Nhật. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi ngôn ngữ soạn thảo, hiển thị, Hỗ trợ và ngôn ngữ Mẹo Màn hình sang ngôn ngữ khác như tiếng Pháp hoặc tiếng Anh trong Microsoft Office.

Đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định
Trong Windows 8 (áp dụng cho Office 2007, 2010 và 2013)
Trong thanh Charms , hãy tìm Panel Điều khiển trong Ứng dụng.
Bấm Đổi phương pháp nhập liệu dưới mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng.
Bấm Thêm Ngôn ngữ để thêm ngôn ngữ mới.
Hoặc bấm Tùy chọn đối với ngôn ngữ bạn đã cài đặt, rồi bấm Thêm phương pháp nhập liệu.
Bật các tùy chọn ngôn ngữ cụ thể dành cho ngôn ngữ mặc định trong Microsoft Office bằng cách làm theo chỉ dẫn trong Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.

Trong Windows 7 (áp dụng cho Office 2007, 2010 và 2013)
Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.
Tại mục Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, tại mục Khu vực và Ngôn ngữ, bấm Đổi bàn phím hoặc các phương pháp nhập liệu khác.
Trong hộp thoại Khu vực và Ngôn ngữ , trên tab Bàn phím và Ngôn ngữ , bấm Đổi bàn phím.
Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới mục ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định, rồi đến Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.
Nếu ngôn ngữ bạn muốn dùng làm ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 8.

Tại mục các dịch vụ cài đặt, bấm Thêm.
Bung rộng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng như ngôn ngữ nhập mặc định, rồi bung rộng Bàn phím.
Chọn hộp kiểm cho bàn phím hoặc Trình Soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK. Ngôn ngữ được thêm vào danh sách ngôn ngữ nhập Mặc định .
Để xem trước bố trí bàn phím, hãy bấm Xem trước.

Dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn dùng như ngôn ngữ mặc định.
Bật các tùy chọn ngôn ngữ cụ thể dành cho ngôn ngữ mặc định trong Microsoft Office bằng cách làm theo chỉ dẫn trong Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.

Đầu Trang ĐẦU TRANG

Trong Windows Vista (áp dụng cho Office 2007 và 2010)
Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.
Dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, bấm Thay đổi bàn phím hoặc các phương pháp nhập liệu khác.
 GHI CHÚ    Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực, rồi bấm tab Bàn phím và Ngôn ngữ .

Trong hộp thoại Khu vực và Ngôn ngữ , trên tab Bàn phím và Ngôn ngữ , bấm Đổi bàn phím.
Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới mục ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định, rồi đến Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.
Nếu ngôn ngữ bạn muốn dùng làm ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 8.

 GHI CHÚ    Ngôn ngữ mặc định bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình trên máy tính dùng thiết đặt này, bao gồm chương trình từ công ty khác.

Tại mục các dịch vụ cài đặt, bấm Thêm.
Bung rộng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng như ngôn ngữ nhập mặc định, rồi bung rộng Bàn phím.
Chọn hộp kiểm cho bàn phím hoặc Trình Soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK. Ngôn ngữ được thêm vào danh sách ngôn ngữ nhập Mặc định .
Để xem trước bố trí bàn phím, hãy bấm Xem trước.

Dưới Ngôn ngữ nhập mặc định, bấm vào ngôn ngữ bạn muốn dùng làm ngôn ngữ mặc định.
Bật các tùy chọn ngôn ngữ cụ thể dành cho ngôn ngữ mặc định trong Microsoft Office bằng cách làm theo chỉ dẫn trong Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.

Đầu Trang ĐẦU TRANG

Trong Windows XP (áp dụng cho Office 2007 và 2010)
Bấm Bắt đầu, trỏ tới Thiết đặtrồi bấm Panel Điều khiển.
Bấm Tùy chọn Ngày, Thời gian và Khu vựcrồi bấm Tùy chọn Khu vực và Ngôn ngữ.
 GHI CHÚ    Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

Trong hộp thoại Tùy chọn Khu vực và Ngôn ngữ , hãy bấm tab Ngôn ngữ , rồi tại mục Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập, bấm Chi tiết.
Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.
Nếu ngôn ngữ bạn muốn sử dụng là ngôn ngữ nhập mặc định không được liệt kê, hãy hoàn thành từ Bước 5 đến 7.

 GHI CHÚ    Ngôn ngữ mặc định bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các chương trình trên máy tính dùng thiết đặt này, bao gồm chương trình từ công ty khác.

Tại mục các dịch vụ cài đặt, bấm Thêm.
Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ Nhập , hãy bấm ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách Ngôn ngữ Nhập , rồi bấm OK.
Dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn dùng như ngôn ngữ mặc định.
Bật các tùy chọn ngôn ngữ cụ thể dành cho ngôn ngữ mặc định trong Microsoft Office bằng cách làm theo chỉ dẫn trong Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office.

Đầu Trang ĐẦU TRANG

Thiết đặt ngôn ngữ soạn thảo mặc định trong Office
Mở một chương trình Microsoft Office, ví dụ như Word.
Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.
Trong hộp thoại Thiết đặt các Tùy chọn Ngôn ngữ Office , dưới mục Chọn Các ngôn ngữ Soạn thảo, chọn ngôn ngữ soạn thảo mà bạn muốn sử dụng, bấm vào tên của ngôn ngữ mà bạn muốn làm ngôn ngữ mặc định, bấm Đặt làm Mặc định.
Sau khi thay đổi ngôn ngữ soạn thảo mặc định, bạn cần đóng toàn bộ các chương trình Office rồi mở chúng lại để thay đổi có hiệu lực.

 GHI CHÚ 

Nếu vì lý do nào đó mà ngôn ngữ hiển thị hoặc Trợ giúp mặc định không sẵn dùng, thì Office sẽ sử dụng ngôn ngữ kế tiếp sẵn dùng trong danh sách.

Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn không có trong danh sách, bạn cần phải thêm dịch vụ ngôn ngữ bằng cách bấm Thêm Ngôn ngữ Soạn thảo bổ sung.