Tạo Backup Windows 8 và 8.1 Trên UEFI-GPT

0
 1. Trước tiên xin cảm ơn anh Lone Hero đã giúp mình trong suốt quá trình chuyển từ Legacy-MBR sang UEFI-GPT một cách dễ dàng và hiệu quả
  Tạo Backup Windows 8 và 8.1 Trên UEFI-GPT
  Đối với Windows 8 và 8.1 cài trên hệ thống Legacy-MBR thì việc Ghost-Backup lại các bản Windows ở thời điểm tốt nhất là khá dễ dàng. Nhưng đối với Windows 8 và 8.1 được cài trên hệthoiong UEFI-GPT thì việc Backup hay Ghost lại máy khá khó khăn vì chưa có nhiều phần mềm hỗ trợ chuẩn mới này.
  ở đây mình sẽ hướng dẫn cách Backup Windows 8.1 được cài trên hệ thống UEFI-GPT
  Chúng ta sẽ Tận dụng tính năng Refresh của windows 8 và 8.1 để tạo sẵn một bản Refresh Point tại thời điểm Windows chạy ổn định và tốt nhất, sau này có có lỗi thì có thể Refresh lại thời điểm đó.

  Hướng Dẫn
  Tiến trình cơ bản:
  Chạy CMD với quyền Admin

  gõ: recimg /createimage <location>
  ví dụ: Muốn để file ảnh Refresh Point này tại ổ :D
  gõ: recimg /createimage D:\backup
  creating-image.
  Khi đó máy sẽ quét toàn hệ thống và ghi lại một file ảnh trong folder backup (ở ổ D). Quá trình này mất khoảng 15-30 phút cho đến khi báo hoàn thành.
  Khi đó trong ổ D folder backup sẽ có một file CustomRefresh.wim. Đó là file ảnh, không được thay đổi các thông số của nó (vị trí chứa, tên folder chứa, tên file) để đảm bảo thì ẩn folder nó đi bằng cách vào Properties của folder tích chọn Hiden nếu có hỏi thì chỉ chọn This Folder Only
  Cách Khôi Phục Khi Đã Tạo Backup Như Trên
  Khi xảy ra lỗi và bạn muốn quay lại bản thời điểm trước lúc bị lỗi
  thì các bạn vào Change PC settings >>> Update and Recovery >>>Recovery
  ở dòng Refresh your PC Without affecting your files chọn Get started và làm theo hướng dẫn mà không cần bỏ Đĩa hay USB chứa bộ cài Windows vào.
  Good Luck!