Đồng bộ nhiều tài khoản Google Drive trên Windows

0
 Thay vì thay đổi cấu hình của ứng dụng Google Drive chính thức, chúng ta sẽ sử dụng một chương trình của bên thứ ba là InSync. Đây là một giải pháp tiện lợi, để có thể đồng bộ nhiều tài khoản Google Drive trên Windows.
Trước đây đã có một số cách để người dùng có thể cấu hình và truy cập nhiều tài khoản Google Drive trên Windows. Tuy nhiên sau vài bản cập nhật của ứng dụng Google Drive, nhiều người dùng cho biết họ không thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản của Google Drive trên máy tính.
 
Sử dụng Insync để chạy nhiều tài khoản Google Drive
Sau khi tải và cài đặt InSync trên máy tính, chương trình sẽ yêu cầu cấu hình các tài khoản Google đầu tiên mà bạn muốn kết hợp. InSync sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập vào tài khoản Google và sau đó phải cấp tất cả các quyền cần thiết để InSync có thể quản lý các tập tin của bạn trên Google Drive.
 Trong quá trình thiết lập, InSync sẽ yêu cầu bạn chọn thiết lập đơn giản và thiết lập nâng cao. Với thiết lập đơn giản, chỉ cần bấm nút Start syncing để thực hiện đồng bộ, nhưng bài viết sẽ giới thiệu tùy chọn thiết lập nâng cao, cho phép bạn kiểm soát tốt hơn những gì mình cần đồng bộ giữa các tài khoản. Để thực hiện, bạn bấm nút Advanced setup.
Tiếp theo, cần đặt tên cho quá trình đồng bộ. Ví dụ, nếu đang sử dụng tài khoản Google Drive để lưu trữ dữ liệu làm việc ở cơ quan, bạn có thể đặt tên cho quá trình này là Google Drive cơ quan hoặc bất kỳ tên nào mà bạn muốn, rồi bấm nút Next.
Sau đó bạn sẽ được yêu cầu chọn thư mục mà bạn muốn đồng bộ hóa các tập tin và lưu các thiết lập. InSync cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để đồng bộ có chọn lọc giữa các thư mục trực tuyến và các thư mục chia sẻ.
 Sau khi đã cấu hình một tài khoản xong, bấm nút Next và chờ đợi để các tập tin có thể đồng bộ với máy tính.
Để cấu hình một tài khoản thứ hai, kích chuột phải vào biểu tượng của InSync ở góc dưới cùng bên phải và chọn tùy chọn Add a Google Account rồi làm theo các bước mà bạn đã thực hiện giống như khi cấu hình ở tài khoản đầu tiên. Trong trường hợp này, nếu sử dụng tài khoản này để lưu trữ dữ liệu cá nhân, bạn có thể đặt tên cho tiến trình đồng bộ mới là Google Drive cá nhân và chọn một thư mục phù hợp trên máy tính.
Tất cả các tài khoản bạn cấu hình sử dụng InSync sẽ được hiển thị trong menu chuột phải khi kích chuột phải vào biểu tượng của ứng dụng. Tất cả các file sẽ được đồng bộ liên tục miễn là ứng dụng InSync đang chạy và bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản nào để mở thư mục đồng bộ hóa trong Windows Explorer.

Mẹo cho người dùng nâng cao

Sử dụng ứng dụng InSync, bạn có thể dễ dàng tạo ra liên kết tượng trưng cho thư mục. Sử dụng các liên kết tượng trưng đó, cho phép bạn đồng bộ nhiều thư mục cho các tài khoản trực tuyến mà không cần di chuyển các thư mục đó đến vị trí của thư mục đồng bộ hóa. Để tạo ra một liên kết tượng trưng, bạn kích hoạt cửa sổ dòng lệnh trên Windows lên và sử dụng các lệnh sau đây.

MKLINK /D Link Target ("/ D" là cho thư mục liên kết mềm)

Ví dụ như: MKLINK /D “C:Insynclove@insynchq.comMusicSymlink” “D:MusiciTunes”

InSync chỉ có thể sử dụng miễn phí trong thời gian dùng thử 15 ngày đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ phải mua bản thương mại. Trường hợp muốn sử dụng ứng dụng miễn phí không có hạn chế, bạn phải giới thiệu để có được ít nhất 15 người bạn bè của mình sử dụng dịch vụ InSync. 

So với các giải pháp trước đây khi bạn cần thêm nhiều tài khoản Google Drive để làm việc trên Windows, thì giải pháp này là tương đối dễ dàng hơn. Nhưng vì InSync không phải là một công cụ miễn phí nên phần nào sẽ có hạn chế nhất định với những người dùng đang tìm kiếm một giải pháp miễn phí. 

Download Insync cho Windows tại đây.

Download Insync cho Mac tại đây.

Download Insync cho Linux tại đây.

Download Insync cho Android miễn phí tại đây.

Download Insync cho Windows Phone miễn phí tại đây.

Hoàng Thanh