TWEAKS CYDIA HỮU DỤNG CHO iOS 7

0
APPS/TWEAKS MỚI CẬP NHẬT 21-02-2014.
Test trên iPhone 5s & iPad Air iOS 7.0.4:

Alkaline, 1.2.2 ModMyi. Thay theme pin trên StatusBar không cần Winterboard.
AppETA1.0-1 xSellize. Xem thông tin dung lượng, ngày giờ cài app.
AppStoreVn iOS 7, 4.0-4 Cydia.vn. Chưa ổn định lắm, gây lỗi hệ thống.

AppSync for iOS 7.0+, 4.0-2 Cydia.vn. Để cài app IPA. Chưa ổn định lắm, gây lỗi hệ thống.
AppSync for iOS 7.0+, 3.4 AppAddict. Để cài app IPA. AppSync ổn định nhất.
AppSwitcher QLPanel, 0.1-8 xSellize. Bổ sung cho CCToggles thêm 2 hàng QuickLaunches trong ControlCenter, không cài chung với CCQuick Pro.
BattSaver, 2.0.7 Cydia.vn. Giúp sử dụng hiệu quả tiết kiệm pin.
biteSMS, 8.1.1 test.cydia. Ứng dụng thay thế app message mặc định. Chưa ổn định lắm.
CamElapsed+, 1.0-1 Cydia.vn. Thêm phần chục, trăm giây trong thời gian quay video.
CameraTweak 2 (iOS 7), 1.0 xSellize & Cydia.vn. Hỗ trợ thêm nhiều chức năng cho Camera.app.
CCQuick Pro, 1.3-1 xSellize. Tạo thêm các nút Toggler và QuickLaunches cho ControlCenter.

Circular Battery, 1.2 ZodTTD. Pin vòng tròn trên Status Bar, cài Alkaline.
Cylinder, 0.13.2.15 Cydia.vn. Tạo hiệu ứng khi qua trang như Barrel.
DblTapToEndCall, 0.0.1-65 BigBoss. Táp 2 lần nút EndCall để dứt cuộc gọi.
Eclipse, 1.1.2 xSellize. Thay nền đen (tối) các apps thường sử dụng ban đêm.

Gesture Music Controls, 1.4-1 xSellize. Điều khiển Music.app trong Lockscreen, ControlCenter.
iCaughtU, 2.3.3-1 BigBoss. Chụp hình thông báo vị trí máy khi bị mất.
iDeletePhotos, 1.0b-1 BigBoss. Xoá ảnh trong thư mục đã sync qua iTunes.
ILEX R.A.T. (iOS 7), 2.0-2 Cydia.vn. Khôi phục hê thống về như vừa mới jailbreak không mất Cydia.
LocaliAPStore, 1.4-1 Cydia.vn. Tạo app trar phis thành Free.
LockDown Pro iOS 7, 1.0.4 xSelize. Khoá các apps phiên bản nâng cao.
Lockify Pro, 1.0.0-1 Cydia.vn. Nhiều tinh chỉnh cho Lockscreen.
Mobius (WrapArround7), 1.0.2 Cydia.vn. Di chuyển các trang SpringBoards xoay vòng.
Nightmode, 1.0.3-1 Cydia.vn. Chuyển các app sang mầu tối dùng cho ban đêm, sẽ cài Activator. Nên dùng Eclipse đơn giản mà hay hơn.
PreferenceOrganizer 2, 1.0-2 Cydia.vn. Gom các Settings của Cydia, AppStore, Social v.v...
ProTube HD, 1.6.5 xSellize. App thay YouTube có thể download MP4, MP3.
ProximityCam, 1.0-1 BigBoss. Chụp ảnh bằng cách vuốt ngón tay qua cảm ứng dưới loa trên.
SameStatus, 1.0-1 BigBoss. Thu nhỏ chữ trên StatusBar ở LockScreen như trong SpringBoard.
StatusbarFix2, 0.1.2-1 xSellize. Sửa lỗi thanh Statusbar sau khi jailbroken.
SubtleLock, 1.0.6-1 xSellize. Thu gọn ngày/giờ trên trang LockScreen sang 2 bên và dãn Slide To Unlock xuống.
UIColors, 1.0 Cydia.vn. Thay mầu nền hệ thống iOS. Ok cho 7.0.4 - iPhone 5.

A
Activator
, 1.8.3 BigBoss. Thao tác nhanh các tuỳ chỉnh của Settings.
Activator Việt, 1.8.1-1 Cydia.vn. Khuyên không nên sử dụng, rối loạn Cydia không thể khắc phục.
Alkaline, 1.2.2 ModMyi. Thay theme pin trên StatusBar không cần Winterboard. Gõ từ khoá Alkaline để cài thêm nhiều Add-On cho Alkaline.
AppETA, 1.0-1 xSellize. Xem thông tin dung lượng, ngày giờ cài app.
AppList, 1.5.7 BigBoss. Tự cài khi cài Activator (đừng xoá).
AppLocker, 2.2.5 xSellize. Khoá app mở bằng password.
AppTray, 1.2-1 xSellize. Thêm icon mở nhanh trong Notification Center.
AppStoreVn iOS 7, 4.0-4 Cydia.vn. Chưa ổn định lắm, gây lỗi hệ thống.
AppSync for iOS 7.0+, 4.0-2 Cydia.vn. Để cài app IPA. Chưa ổn định lắm, gây lỗi hệ thống.
AppSync for iOS 7.0+, 2.5 xSellize. Để cài app IPA.
AppSync for iOS 7.0+, 3.4 AppAddict. Để cài app IPA.
AppSwitcher QLPanel, 0.1-8 xSellize. Thêm 2 hàng QuickLaunches trong ControlCenter, không cài chung với CCQuick Pro.

B
Barrel, 
1.7.1.0-1 xSellize. Tạo hiệu ứng khi chuyển trang SpringBoard (không tương thích 7.1beta...)
BatteryLife, 1.3.1 ModMyi. Xem thông tin về pin.
BattSaver, 2.0.7 Cydia.vn. Giúp sử dụng hiệu quả tiết kiệm pin.
BigBoss Icon Set, 1.0 BigBoss. Icon của source BigBoss.
BioProtect, 1.3.37 xSellize. Dùng TouchID vân tay để vào ứng dụng. Không cài chung với:
BioLockdown, 1.2.5k xSellize. Dùng TouchID vân tay để vào ứng dụng.
biteSMS, 8.1.1 test.cydia. Ứng dụng thay thế app message mặc định. Chưa ổn định lắm.
BlurBar. 1.1.1-1 BigBoss. Làm mờ nhoà thanh StatusBar. Sẽ cài thêm Activator.
BytaFont 2, 2.0.5 ModMyi. Thay font hệ thống. Serat từ khoá BytaFont để cài font vào Byta Font.

C
CallBar
2.3-472 xSellize. Điều khiển cuộc gọi trên thanh banner.
CamElapsed+, 1.0-1 Cydia.vn. Thêm phần chục, trăm giây trong thời gian quay video.
CameraTweak 2 (iOS 7), 1.0 xSellize & Cydia.vn. Hỗ trợ thêm nhiều chức năng cho Camera.app.
Circular Battery, 1.2 ZodTTD. Pin vòng tròn trên Status Bar, cài Alkaline.
Copic Beta3.3-beta-6-2 Cydia.vn. Hình trong danh bạ và hộp thoại.
CCClockOpenToAlarm, 1.0-1 BigBoss. Mở đồng hồ báo thức trong ControlCenter.
CCControls, 1.0.2 ModMyi. Tạo thêm các nút và theme cho ControlCenter.
CyDelete7, 0.7-13 BigBoss. Xoá icon ngoài Springboard các app Cydia đã installed.
CC Deseparator, 1.0.2 BigBoss. Bỏ đường ranh phân chia trong ControlCenter.
CCQuick Pro, 1.3-1 xSellize. Tạo thêm các nút Toggler và QuickLaunches cho ControlCenter, Respring, Kill Background... Thêm gestures thoát về Home và Sleep.
CCSettings, 0.0.4-36 BigBoss. Thêm nhiều nút chức năng cho ControlCenter. LƯU Ý: Chỉ cài một trong hai CCSettings hoặc CCToggles. Cài thêm sẽ mất cái cài trước.
CCToggles, 0.1-15 BigBoss. Tạo thêm các nút và các thao tác nhanh cho ControlCenter.
Clean Master, 1.1 BigBoss. Icon dọn dẹp rác, giải phóng RAM cho máy.
ClearOnOpen, 2.0.1-4 BigBoss. Xoá kết quả tìm kiếm sau khi tìm trong SpotLight (không cần thiết).
customLS, 1.2-1 BigBoss. Thay chữ Slide To Unlock ngoài màn hình khoá.
Cydia Installer, 1.1.9 Cydia/Telesphoreo. Kiện hàng Cydia (không được xoá, sẽ mất Cydia, treo táo).
Cydia Subtrate, 0.9.5001 Cydia/Telesphoreo. Mobile Subtrate của Cydia iOS 7 (không được xoá).
Cydia Translations, 1.1.8.1 Local Packaging. Gói ngôn ngữ của Cydia (không được xoá).
Cylay, 5.4.2 ModMyi. Khoá máy, định vị, chống mất máy.
Cylinder, 0.13.2.15 Cydia.vn. Tạo hiệu ứng khi qua trang như Barrel..

D
DateCarrier
, 2.0.1 BigBoss. Thay ngày tháng cho tên nhà mạng trên thanh trạng thái (Statusbar).
DblTapToEndCall, 0.0.1-65 BigBoss. Táp 2 lần nút EndCall để dứt cuộc gọi.

E
evasi0n 7.x Untether
, 0.3 Cydia/Telesphoreo. Kiện hàng Jailbreak hoàn toàn (untethered).
Eclipse, 1.1.2 xSellize. Thay nền đen (tối) các apps thường sử dụng ban đêm.

F
FrontFlash
, 1.3-9 BigBoss. Tạo đèn flash cho Camera trước kể cả cho iPad.

G
Gesture Music Controls
, 1.4-1 xSellize. Điều khiển Music.app trong Lockscreen, ControlCenter.

H
HiddenSettings7
, 0.1-6 BigBoss. Hiện các Settings ẩn trong ControlCenter.

I
iCaughtU
2.3.3-1 BigBoss. Chụp hình thông báo vị trí máy khi bị mất.
iCleaner, 7.1.3-1 xSellize. Dọn dẹp rác hẽ thống.
iCleaner Pro, 7.1.3-1 xSellize. Dọn dẹp rác hệ thống, bản nâng cao (chưa tương thích 64-bit).
IconBounce, 2.0.1-1 BigBoss. Tạo ảnh động cho icons.
iDeletePhotos, 1.0b-1 BigBoss. Xoá ảnh trong thư mục đã sync qua iTunes.
iFile, 2.0.1-1 xSellize. Xâm nhập thay đổi hệ thống. Đang lỗi Registry. (chờ bản 2.0.1-1).
iKeywi, 1.4.6-1 xSellize. Bàn phím 5 hàng. Dành cho iPhone.
iKeywi 2, 2.0.3-2 Cydia.vn. Bàn phim 5 hàng nâng cao. Dành cho iPhone.
iKeywi HD for iPad, 1.3.0-3 xSellize. Bàn phím 5 hàng. Dành cho iPad.
ILEX R.A.T. (iOS 7), 2.0-2 Cydia.vn. Khôi phục hê thống về như vừa mới jailbreak không mất Cydia.
InfiniBoard, 2.1.2-1 Cydia.vn. Đặt icon vào trang SpringBoard để cuộn lên không giới hạn.
InfiniDock, 2.1.2-1 Cydia.vn. Đặt icon vào thanh Dock không giới hạn.
InfiniFolder, 2.1.2-1 Cydia.vn. Đặt icon vào folder không giới hạn.

K
knowy0urCallActive
, 1.2-1 BigBoss. Thay cho PhoneBuzzer, Báo rung khi bên kia nhấc máy (chữ y0ur là số 0).

L
LandscapeVideos
1.1-4 ModMyi. Xem video chiều ngang ngay cả khi đang khoá xoay màn hình.
LocaliAPStore, 1.4-1 Cydia.vn. Tạo app trar phis thành Free.
LockDown Pro iOS 7, 1.0.4 xSelize. Khoá các apps phiên bản nâng cao.
Lockify Pro, 1.0.0-1 Cydia.vn. Nhiều tinh chỉnh cho Lockscreen.
Lock Screen Tool, 2.0-1 BigBoss. Thay chữ Slide To Unlock ngoài Lock Screen.
Lunar Calendar for Notification Center, 1.6.2-1 BigBoss. Lịch ăm dương cho Notification Center.

M
Messages Customiser
2.3.3 ModMyi. Thay mầu nền tin nhắn.
Mobius (WrapArround7), 1.0.2 Cydia.vn. Di chuyển các trang SpringBoards xoay vòng.
MultiiconMover+, 2.2.2 xSellize. Di chuyển nhiềi icon một lượt.
MxTube, 2.1 BigBoss. Download MP4 các clips tong YouTube.

N
Nightmode, 
1.0.3-1 Cydia.vn. Chuyển các app sang mầu tối dùng cho ban đêm, sẽ cài Activator. Nên dùng Eclipse đơn giản mà hay hơn.
NoSlowAnimations. 2.1 BigBoss. Tăng tốc ảnh động cho iOS 7.
NoSpot iOS 7, 2.0 BigBoss. Bỏ trang Spotlight.

O
OneByOne Contacts, 2.1 BigBoss. Xoá nhanh từng danh bạ trong Contacts.

P
PreferenceOrganizer 2
1.0-2 Cydia.vn. Gom các Settings của Cydia, AppStore, Social v.v...
ProTube HD, 1.6.5 xSellize. App thay YouTube có thể download MP4, MP3.
Purge1.2 BigBoss. Nhấn giữ trang card trong AppSwitcher để diệt nhanh apps ngầm.

Q
quicklock46
, 0.0.1-15 Cydia.vn. Icon tắt nhanh màn hình.
QuickGestures 2, 2.1.1 Cydia.vn. Thao tác trong danh bạ giống Android. Lướt phải: gọi, lướt trái: sms, nhấn giữ: email.

R
RecordMyScreen (Tweak)
3.1-4 BigBoss. Thu hình màn hình SpringBoard.
Repo Icons, 4.7 xSellize. Icon cho server xSellize.

S
SameStatus, 
1.0-1 BigBoss. Thu nhỏ chữ trên StatusBar ở LockScreen như trong SpringBoard.
SBInfoGrabber iOS 7, 1.0.2 BigBoss. Hỗ trợ thư viện cho LockDown Pro iOS 7. Không cần install vì sẽ install khi cài LockDown Pro hoặc Power Security.
Slide2Kill 7, 1.0.1-1 BigBoss. Quẹt nhanh từ trên màn hình xuống diệt apps ngầm.
StatusbarFix2, 0.1.2-1 xSellize. Sửa lỗi thanh Statusbar sau khi jailbroken.
StatusModifier, 2.0.1 ModMyi. Thay đổi Statusbar và thêm ngày, Free RAM.
SubtleLock, 1.0.6-1 xSellize. Thu gọn ngày/giờ trên trang LockScreen sang 2 bên và dãn Slide To Unlock xuống..
SwipeBack, 1.0.2 BigBoss. Di chuyển trang trước.
SwipeNav, 0.7-2 BigBoss. Di chuyển trái phải.
SwipeSelection, 1.4.1-1 BigBoss. Di chuyển con trỏ bàn phím.
SwipeSerlection Pro, 0.9.2-1 xSellize. Di chuyển con trỏ bàn phím bản Pro.
SwipeShiftCaret, 1.6.2-1 BigBoss. Di chuyển con trỏ trong văn bản.
Subtrate Safe Mode, 0.9.4000 Cydia/Telesphoreo. Kiện hàng Mobile Subtrate (không được xoá).
Swipey, 1.0.3 Cydia.vn. Vuốt màn hình Lockscreen sang phải để vào nhanh ứng dụng đã chọn. Lướt phải chưa mượt...
SwitchSpring, 1.0.1 BigBoss. Respring, diệt apps ngầm trong AppSwitcher (không tương thích iPad).

T
TransparentDock
, 1.1-1 BigBoss. Làm trong nền thanh Dock.
TransparentVolume, 0.0.2-1 ModMyi. Làm trong nền thanh volume.

U
UIColors, 
1.0 Cydia.vn. Thay mầu nền hệ thống iOS. Ok cho 7.0.4 - iPhone 5.

V
Virtual Home, 
1.1.1-1 BigBoss. Chạm nút Home để về Home, chạm giữ để vào AppSwitcher.
VoicemailRemoveriOS7, 0.1-16 BigBoss. Bỏ nút Voimail trong Phone.app.

W
WiFi Password, 
2.0.2 BigBoss. Ghi lại những WiFi password thiết bị từng đăng nhập.
Winterboard, 0.9.3915 Cydia/Telesphoreo. Thay đổi Theme cho màn hình Springboard. (Chưa ổn định với 7.1 beta X).

Z
Zeppelin
, 2.0.2 ModMyi. Thay chữ hoặc logo cho tên nhà mạng trên thanh trạng thái.
Một số Add-On cho Zeppelin. Gõ từ khoá Zeppelin..


TIẾP
20 TWEAKS CYDIA HỮU DỤNG CHO iOS 7:
1- HiddenSettings7, 0.1-6 BigBoss . Hiện các Settings ẩn trong ControlCenter. Có thể không cài, mình cài để xử lý Reinstall khi dính Safe Mode.
2- CCQuickPro, 1.2-4 xSellize. Điều khiển các nút hệ thống trong ControlCenter. Sẽ kèm thêm Cydia Subtrate 0.9.5001. Có thể thay bằngCCTogglesCCSettings, v.v... nhưng chỉ nên cài 1 CCxxx thôi.
3- CustomLS, 1.2-1 BigBoss. Thay tên 2 dòng ở Slide To Unlock ngoài LockScreen. Nếu không cài Springtomize 3 hay đụng với các tweaks khác có cùng chức năng, để bổ sung cài thêm các tweaks sau:
4- StatusModifier, 2.0.1 ModMyi. Thêm ngày/tháng và Ram trên StatusBar.
5- InfiniDock, 2.1.2-1 xSellize. Thêm icons vào thanh Dock thay cho Five Icon Dock.
6- SubtleLock (iOS 7), 1.0.5-8 xSellize. Thu gọn giờ/ngày/tháng và Slide to Unlock ngoài LS.
7- Forecast7. 3.0.4-13 Cydia.vn. Thời tiết ngoài LockScreen. Sẽ install thêm LockPages, 1.0.1-21 ModMyi.
8- AppTray, 1.2-1 xSellize. Vào nhanh các ứng dụng trong Thông Báo NC.
9- iKeywi, 1.4.5 xSellize (iPad: iKeywi HD For iPad, 1.3.0-3 xSellize). Bàn phím 5 hàng. (Ổn định hơn bản 1.4.4-6 source Cydia.vn, có thể nạp tiền trên iPad).
10- knowy0urCallActive, 1.2-1 BigBoss. Báo rung khi bên nghe bắt máy.

Cũng có thể nâng cao thêm các tweaks sau:
11- MultiiconMover+, 2.2.2 xSellize. Di chuyển nhiều icon qua trang khác.
12- MxTube. 2.1 BigBoss. Download clip từ YouTube.
13- Copic Beta, 3.3-beta-6-2 Cydia.vn. Thêm hình Contacts trong danh bạ.
14- iCleaner, 7.1.1 BigBoss. Dọn dẹp Free Ram (64-bit không cài iCleaner Pro được).
15- iDeletePhotos, 1.0b-1 BigBoss. Xoá ảnh trong Library đã sync từ iTunes.
16- TransparentDock, 1.1-1 BigBoss.làm trong suốt thanh Dock.
17- Wifi Password, 2.0.1 BigBoss. Ghi lại những password wifi máy đã nhập,
18- Virtual Home, 1.1.1-1 BigBoss. Dùng TouchID thay thế nút Home. Mình không dùng BioProtect 1.3-37 xSellize hay BioLockDown 1.2-5k xSellize. Khoá và mở apps bằng TouchID, vì không muốn lạm dụng nút TouchID, các bạn có thể cài nếu muốn.
19- Alkaline, 1.2.2 ModMyi. Thay pin trên StatusBar. Cải thêm SpeedoMeter Battery for Alkaline, 1.1 ModMyi. Thay cục pin tròn trong Alkaline.
20- IconBounce, 2.0.1-1 BigBoss. Hiệu ứng icon nhẩy múa trên thanh Dock.

IMG_0017.PNG IMG_0020.PNG

Ngoài ra các bạn có thể tự cài thêm các apps/tweaks theo ý mình, miễn sao tương thích iOS 7 và iOS 7.0.4 hoặc iOS 7.1 beta.


===========================

(cập nhật 08-01-2014)
Bài này chỉ cài apps/tweaks đơn giản và cần thiết cho iPhone 5s 7.0.4, an toàn không safe mode:
Activator, 1.8.3 BigBoss
Barrel, 1.7.0.2-1Cydia.vn (không work 7.1beta3)
BioProtect, 0.1-460 Cydia.vn
CCToggles, 0.1-3 BigBoss
Clean Master, 1.1 BigBoss.
customLS, 1.2-1 BigBoss.
CyDelete7, 0.7-13 BogBoss.
DateCarrier, 2.0.1 BigBoss (không dùng Zeppelin)
FrontFlash, 1.3-4 BigBoss.
HiddenSettings7, 0.1-6 BigBoss.
iFile, 1.9.1-1 xSellize.
iKeywi, 1.4.4-6 xSellize.
Infinidock, 2.1.2-1 Cydia.vn (không work 7.1beta3)
knowy0urCallActive, 1.2-1 BigBoss (không work 7.1beta3)
Lunar Calendar fo Notification Center, 1.5-3 BigBoss.
Messages Customiser, 1.1.1 ModMyi.
MultiiconMover, 1.1.0-1 BigBoss.
MxTube, 2.1 BigBoss.
OneByOne Contacts, 2.1 BigBoss.
quocklock46, 0.0.1-15 cydia.vn
RecordMyScreen (Tweak) 3.1-4 BigBoss.
StatusModifier, 1.0 ModMyi
SwipeBack, 1.0.2 BigBoss.
SwipeNav, 0.6-6 BigBoss.
SwipeSelection, 1.4.1-1 BigBoss.
SwieShiftCaret, 1.6.1-1 BigBoss.
Swipey, 1.0.2 Cydia.vn.
SwitchSpring, 1.0 BigBoss.
TransparentDock, 1.1-1 BigBoss.
Virtual Home, 1.0.2-1 BigBoss.
VoicemailRemoveriOS7, 0.1-16 BigBoss.
WiFi Passwords, 2.0-1 BigBoss.

Đã cài an toàn trên iPad Air 7.1 beta2 (trừ: Barrel, iKeywi, Infinidock, knowy0urCallActive, Messages Customiser, OneByOne Contacts, VoicemailRemover, BioProtect Virtual Home) nghĩa là các tweaks có liên quan đên Touch ID của 5s và phone, sms...
Các bạn mới tập cài Cydia có thể tham khảo list này an toàn nhé.