Body painting

0
http://chouchoudenantes.c.h.pic.centerblog.net/o/a4655ea3.jpghttp://3.bp.blogspot.com/_4mPceSuW4VQ/TF0Fv6T0RnI/AAAAAAAAA4k/ceQQ928_fl0/s1600/Funny+Body+Painting2.jpghttp://2.bp.blogspot.com/_Q2AG-fj5Wbc/TTsglTe4X8I/AAAAAAAAABI/6YPgNV4ACrI/s1600/soccer-body-paint.jpghttp://th04.deviantart.net/fs70/PRE/i/2010/155/3/6/Body_painting_by_Lory_makeup.jpghttp://i.cdn.turner.com/sivault/swimsuit/image/2007/07_dsarahyba_body_01.jpghttp://3.bp.blogspot.com/_rv1ElbsG-Io/TKxX4DX6yUI/AAAAAAAAAGM/lC2XwskFdxM/s1600/body-painting-supplies.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Kazim_bodypainting.jpghttp://wackymania.com/image/2010/11/body-painting-art/body-painting-art-04.jpghttp://totallycoolpix.com/wp-content/uploads/2012/11072012_bodypaint_2012/bodypaint_002.jpg
 
http://d3.yimg.com/sr/img/1/7585c960-258f-11e3-adef-54a128a8fd6chttp://d1.yimg.com/sr/img/1/9b15d6e5-e412-3623-8eba-40d99b533b0f
 
 
 
Chiêm ngu?ng nh?ng tuy?t tác v? trên co th? ngu?i
 
 
Chiêm ngu?ng nh?ng tuy?t tác v? trên co th? ngu?i
 
Nam nay l? h?i thu hút s? tham gia c?a hon 200 ngh? si d?n t? 44 nu?c.
 
M?t tác ph?m l?y c?m h?ng t? d? tài thiên nhiên.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
Chú ?ch xanh này c?n t?i 5 ngu?i m?u cùng h?p l?i d? t?o nên.
R?t khó d? phân bi?t con tran và ngu?i m?u trong tác ph?m này.
Nh?ng tác ph?m c?a Johannes Stoetter thu?ng l?y d? tài v? thiên nhiên.