Hà Nội: Cốc và đĩa giấy nhiễm kim loại nặng

0

Ngày 3/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y) tế đã công bố kết quả kiểm tra sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Cục đã phát hiện có 4/6 mẫu thôi nhiễm chì, Arsen. Tuy nhiên, mức độ thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép, nên vẫn đảm bảo an toàn theo quy định.

cốc giấy, đĩa giấy, chì, an toàn

Trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã lấy 6 mẫu cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm (4 mẫu sản xuất trong nước và hai mẫu nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc) từ chợ Hôm, chợ Đồng Xuân và chợ Nguyễn Cao để kiểm tra.
Kết quả: 4/6 mẫu phát hiện có thôi nhiễm chì (1/2 mẫu có nguồn gốc từ Trung Quốc, 3/4 mẫu sản xuất trong nước), 3/6 mẫu được sản xuất trong nước có thôi nhiễm Arsen. Tuy nhiên, mức độ thôi nhiễm nằm trong giới hạn cho phép với các chỉ tiêu kim loại nặng đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Cả 6 mẫu đều không phát hiện các chất thôi nhiễm như Vinyl clorid, Caprolactam; tổng số chất bay hơi (Styren, Toluen, Ethylbenzen, Isopropylbenzen) hay nhiễm Cadimi.
Do đó, các mẫu cốc giấy, đĩa giấy đựng thực phẩm được phép lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do bảo đảm an toàn theo quy định.
Theo Sống Mới