Hình ảnh Người Việt Tham Dự Ngày Khích Lệ Người Định Cư Tại Nhật Do Tổng Bộ Tỵ Nạn Tổ Chức Tại Shinjuki 20-10-2013

0