Rắn nuốt chửng kỳ đà

0

Dù nhỏ hơn kỳ đà nhưng rắn vẫn quấn chặt được con mồi và nuốt chửng đối phương.


Con rắn lấy thân quấn chặt kỳ đà, từ từ nuốt con mồi to hơn nó.
Đầu con kỳ đà nằm gọn trong bụng rắn.
Cuộc chiến diễn ra tại một công trường xây dựng. Kỳ đà là một trong những nhóm thằn lằn thông minh nhất. Chúng có thể tìm thức ăn ngay tại các trang trại gia súc hay những khu dân sinh sống.
Kỳ đà dần dần "trôi tuột" vào bụng rắn.
Bụng rắn phồng to vì chứa con mồi.
Kỳ đà chỉ còn hở phần đuôi.
Rắn thắng thế và nuốt trọn con kỳ đà.
Theo Tri Thức